Menu

Legislatie

Legislatie administrare imobileLegea 230 din 06/07/2007

publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 23/07/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Ordin nr.3055 din 29 octombrie 2009

pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009

Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, publicat in Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009

Ordonanta Guvernului 15 din 1996

privind intarirea disciplinei financiar-valutare, publicata in Monitorul Oficial nr. 24 din 31 ianuarie 1996

Hotarare de Guvern nr.766 din 21/11/1997

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997

Zona de activitate

Brasov si localitatile limitrofe.


Program de lucru

Asiguram serviciile nostre fara discontinuitati 24 de ore din 24; 7 zile din 7.